Informacja o projekcie „Nauczanie eksperymentalne..."

Gmina Tarnowskie Góry od 01.05.2019 realizuje projekt pod nazwą „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs).

Projekt prowadzony jest w 12 miejskich szkołach podstawowych ma na celu poprawę jakości procesu kształcenia i zwiększenie szans edukacyjnych uczniów. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w zupełnie nowatorskiej metodzie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania specjalistycznego systemu blended learning zakupionych w ramach w/w projektu.

Projekt realizowany będzie do końca grudnia 2020 roku.

Jego wartość to 2 653 012,31 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2 387 711,08 zł. 

informacja

Biuro ds. Promocji, Kultury i Sportu powiatu tarnogórskiego podarowało uczniom klas 8 długopisy i kominy na twarz.

Dziękujemy

Życzenia na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy uczniowie naszej szkoły!

 Dobiegł końca bardzo trudny czas Waszej samodzielnej nauki. Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy oświaty dokładali wielu starań, abyście mogli zdobywać wiedzę, realizować swoje pasje i rozwijać się w zgodzie ze swoimi możliwościami. Wy, zamknięci w domach, pozbawieni kontaktu z kolegami i koleżankami, obciążeni monotonną pracą, musieliście wykazać wiele hartu ducha, cierpliwości i wytrwałości, aby codziennie rano siadać przed komputerem i pracować nad kolejnymi lekcjami. Z tego powodu, w związku z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 składamy Wam wielkie podziękowania. Dziękujemy za Wasz charakter, za pracę nad sobą i realizowanie kolejnych partii materiału. Dziękujemy też Waszym Rodzicom. To oni wielokrotnie zastępowali nauczycieli i tłumaczyli Wam lekcje, byli przy Was na co dzień, wspierali dobrym słowem i motywowali do pracy. Życzymy, aby ten rozpoczynający się we wrześniu nowy rok szkolny był łatwiejszy, a wakacje były czasem zasłużonego i pełnego wypoczynku. Odpocznijcie po trudnym czasie, nabierzcie sił, a spotkamy się w nowym roku i wspólnie pokonamy wszystkie przeszkody, niezależnie od tego, jakie one będą. Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły bezpiecznych, udanych i twórczo przeżytych wakacji.

Dyrekcja szkoły, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Administracji i Obsługi

informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice uczniów przyszłych klas pierwszych!

 Nasza szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej poprzez naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej.

Nauka ta organizowana jest przez Dyrektora szkoły na wniosek Rodziców lub jego prawnych opiekunów, który należy złożyć w sekretariacie szkoły i dotyczy całego okresu nauki dziecka w szkole.

Lekcje języka niemieckiego opierają się przede wszystkim na słuchaniu, ogólnym rozumieniu wypowiedzi, imitacji. Uczniowie poznają język niemiecki poprzez gry, zabawy oraz naukę piosenek.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej nauki!

Komunikat

Oferty dotyczące ubezpieczenia dzieci w szkole proszę składać bezpośrednio na adres e-mailowy: rafal.biczysko@o2.pl do dnia 30 czerwca 2020 r.

     Przewodniczący Rady Rodziców

     Rafał Biczysko

Życzenia na Dzień Dziecka

Wszystkim dzieciom - tym małym i dużym - życzymy samych pogodnych dni, dużo zdrowia i wielu sukcesów.

Myślimy o Was każdego dnia, nie tylko z okazji Waszego święta!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi

Wyniki konkursu "Domowe zapiski"

Konkurs pt. "Domowe zapiski" został rozstrzygnięty.

W kategorii kl. VII - VIII
Miejsce 1 - Natalia M. kl. VII b

W kategorii kl. IV-VI
Miejsce 1 - Julia W. kl. 6c
Miejsce 2 - Zosia K. kl. 5d
Miejsce 3 - ex aequo: Milena T. kl. 5c, Witek P. kl. 5d, Nina P. kl. 5c

Dziękujemy za przesłanie prac. Cieszymy się, że udało Wam się znaleźć wolny czas oraz chęci do wykonania dodatkowego zadania. W swoich pracach udowodniliście, że z każdej sytuacji można wyciągnąć coś pozytywnego.


Bożena Dramska-Jańczuk
Michaela Makuła

OGŁOSZENIE

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym funkcjonowania szkoły od 25.05.2020 r.

OGŁOSZENIE

Biblioteka szkolna

WAŻNE INFORMACJE Z BIBLIOTEKI

Poniżej zamieszczamy wytyczne dotyczące organizacji pracy biblioteki szkolnej od 25.05.2020 r. do 26.06.2020 r. oraz zasad realizacji przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych.

WYTYCZNE

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

Czytaj więcej

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych

 

Zamieszczamy pismo MEN dotyczące wznowienia pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Czytaj więcej

Ważny komunikat

Zamieszczamy pismo MEN dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Czytaj więcej

Uwaga, uwaga

Informujemy, że wszelkie druki wniosków dla rodziców będą zamieszczane w zakładce Strefa Rodzica w artykule Druki do pobrania.

Egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z przedstawionym przez MEN harmonogramem egzaminów informujemy, że egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,
zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty do 24 maja 2020 r.
W związku z powyższym kontynuujemy nauczanie zdalne.

Ważna informacja

Szanowni Rodzice,
zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty do 26 kwietnia 2020 r.
W związku z powyższym kontynuujemy nauczanie zdalne.

Kartka dla Medyka

Drodzy uczniowie,
na terenie całej Polski ruszyła w szkołach i przedszkolach akcja Kartka dla Medyka. Polega ona na wykonaniu pracy - kartki, rysunku lub pracy pisemnej, która wyrazi nasze podziękowanie dla pracowników służby zdrowia ( lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) za ich trudną pracę i poświęcenie w walce z koronawirusem. Technika prac plastycznych jest dowolna, podobnie jak forma pracy pisemnej ( wiersz, opowiadanie, list). Prace podpiszcie imieniem, pierwszą literą nazwiska i klasą. Zróbcie zdjęcie swojej pracy i prześlijcie je na e-mail szkoły, a my umieścimy je tutaj na stronie.
Jeśli macie wolną chwilę, dołączcie do akcji. Na Wasze zdjęcia czekamy do środy 15 kwietnia.

Pedagog szkolny Michaela Makuła

Przeczytaj!

Proszę zapoznać się z informacją "180 milionów złotych na laptopy dla uczniów i nauczycieli". 

OTWÓRZ

Życzenia

Zdrowych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy.

Wiary, która przenosi góry, nadziei, która przetrwa wszystko i miłości, bez której życie traci sens.

Życzą: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi

Prezentacja

Zagrożenia w cyberprzestrzeni - prezentacja

POBIERZ

Aleksandra Kot – Kramarczyk

Ważny komunikat

Szanowni Rodzice,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.
W związku z powyższym od 25.03.2020 r. przechodzimy na nauczanie zdalne.

Czytaj więcej

Komunikat

W zakładce Strefa Rodzica, w artykule Mniejszość narodowa - język niemiecki zamieszczono ważne druki do pobrania.

Pomoc pedagoga szkolnego

E-porady pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny informuje Państwa, że przez e-dziennik, ewentualnie telefonicznie, odpowie na Państwa lub dzieci pytania dotyczące wszelkiego rodzaju problemów, udzieli porady w takim samym zakresie, jak do tej pory odbywało się to na terenie szkoły.

 

       Michaela Makuła

Telefoniczne wsparcie psychologiczne

E-porady psychologa

Psycholog szkolny oferuje Państwu telefoniczne wsparcie. Bożena Dramska-Jańczuk będzie dostępna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu 691 53 19 53.

          Bożena Dramska-Jańczuk 

Czytaj więcej

WAŻNY KOMUNIKAT

W zakładce Uczeń, w artykule Wykorzystanie TIK      zamieszczamy informacje i materiały nauczycieli dla uczniów do pracy w domu.

Nauczyciele kontaktują się z rodzicami i uczniami również poprzez e-dziennik i e-maile służbowe. Prosimy o sprawdzanie wiadomości.

Komunikat

INFORMACJA

 

Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły zostaje zawieszony do odwołania.

            Aleksandra Ujma

BARDZO WAŻNE !!!

Drodzy Rodzice,
zgodnie z informacją Ministra Edukacji Narodowej czasowo ograniczającą funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach informuje, że
12 i 13.03.2020 r. w szkole nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Odwołane są również wszystkie zajęcia dodatkowe.
Przypominamy o odwoływaniu do 9.00 obiadów na czwartek 12.03. i piątek 13.03.2020 r.
W dniach 12 i 13.03.2020 r. będą się odbywały tylko zajęcia opiekuńcze od 6.30 do 16.30.
Od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. – Boisko ORLIK – nieczynne.

Od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. uczniowie nie przychodzą do szkoły.


Z poważaniem
Jolanta Lukawska

wiadomość

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił przed chwilą, że od poniedziałku przez dwa tygodnie zamknięte będą wszystkie placówki edukacyjne – szkoły, przedszkola, żłobki. Oficjalny komunikat ws. miejskich placówek edukacyjnych i wychowawczych oraz instytucji kulturalnych opublikujemy po godz. 14.00.

TEATR EDUKACYJNY W NASZEJ SZKOLE

LEKCJA TOLERANCJI

W środę 8 kwietnia w naszej szkole będą gościli aktorzy z teatru z Krakowa. Przygotowali dla naszych uczniów występ pod nazwą "Każdy z nas jest wyjątkowy - lekcja tolerancji". Cena biletu - 6 zł. Przedstawienie odbędzie się z podziałem na 3 grupy wiekowe.
W załączeniu przesyłamy Państwu dodatkowe informacje dotyczące samej grupy teatralnej oraz treści spektaklu.

POBIERZ

 

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

Drogi Rodzicu sześciolatka!

Serdecznie zapraszamy Ciebie i Twoje dziecko na Dzień Otwarty, który w naszej szkole odbędzie się 24.03.2020 r. w godzinach 17.00-18.30. Przyjdź a pokażemy Ci, jak Twój milusiński będzie mógł rozpocząć swoją uczniowską karierę! Ty dasz nam diament- my oddamy Ci brylant.

Czytaj więcej

NIE DLA HEJTU

Kampania społeczna #jestnaswiecej

Czy zauważyliście uczniów w naszej szkole, którzy wyróżniają się jedną pomarańczową sznurówką wplecioną w but? Nie myślcie, że z nimi coś nie tak.

Czytaj więcej

ZAWODY SPORTOWE W MINIKOSZYKÓWCE

Zawody sportowe w minikoszykówce

Dziewczęta z klas szóstych i piątych, we wtorek 25.02.2020 r., uczestniczyły w zawodach sportowych w minikoszykówce. Nasze uczennice zajęły trzecie miejsce w turnieju. Szkołę reprezentowały: Debora R., Amelia S., Emilia Ł., Emilia S., Paulina B., Emilia K., Kinga B., Dominika G., Hanna L., Nikola B., Noemi R., Lilianna D.

Turniej został rozegrany w ramach Igrzysk Dzieci Szkolnego Związku Sportowego w SP6 w Tarnowskich Górach.

KONKURS LEGO

KONKURS LEGO

      Jak co roku, 24.02.2020 r. w świetlicy szkolnej  odbył się konkurs  klocków LEGO. W konkursie wzięło udział 14 uczniów klas I- V. 

Jury w składzie : p. Łukasz Podgórny, p. Halina Piotrowiak, p. Krystyna Bytomska przyznało miejsca uczniom:

I miejsce – Kacper K. z kl. 2a

II miejsce-  Oliwier M. z kl. 2a

III miejsce – Mateusz G.  z kl. 1a

 Klasy IV- V:

I miejsce- Franciszek M. kl. 5a

II miejsce – Michał Sz. kl. 5c

III miejsce – Rafał K. kl. 5d

Zwycięzcom gratulujemy !!!

XX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

21.02.2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu odbył się XX Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów klasy 6c.  Miło nam poinformować, że dwoje z nich zdobyło zaszczytne miejsca. 

Emilia Ł. - II miejsce

Tomasz O. - III miejsce.

GRATULUJEMY!!!