Informacja dyrektora szkoły w sprawie ochrony danych osobowych

 Informacja dyrektora szkoły
w sprawie ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 37 ust. 7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Maciej Korzuch,
mail: 
biuro@protecton.pl