Płatności za obiady

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Rodzice zobowiązani są do wnoszenia opłaty miesięcznej za obiady do 10–go dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczenia podanego przez kierownika świetlicy bezpośrednio na konto Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach. 

Ul. Armii Krajowej 1.
BANK: ING Bank Śląski S.A. nr konta
58 1050 1142 1000 0024 3865 5405
Przy wpłacie na konto prosimy o podanie w tytule przelewu : imienia i nazwiska ucznia, klasy, miesiąca, kwoty za żywienie.

W razie nieobecności dziecka w szkole odpisy proszę zgłaszać telefonicznie na nr 32 284 17 70 do godz. 9:00.