12 listopada 2018r

zgodnie z ustawą o ustanowieniu
ŚWIĘTA NARODOWEGO
z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
12 listopada 2018 jest dniem wolnym od pracy
(także od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)