Veolia

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Z okazji "Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości" dnia 16.11.2018r klasy czwarte wybrały się na spotkanie do firmy VEOLIA w Tarnowskich Górach.
Wizyta w firmie Veolia pozwoliła dzieciom na pogłębienie wiedzy m.in na temat wodociągów i oczyszczalni ścieków. 
Uczniowie wiedzą, że firma Veolia zajmujemy się produkcją, zakupem, przesyłaniem i sprzedażą wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych na terenie Gmin Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i Woźniki oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków i wód opadowych. Ponadto przedsiębiorstwo eksploatuje 683 km sieci wodociągowej oraz 362 km sieci kanalizacyjnej, a także obsługuje 13 ujęć wody, 4 stacje uzdatniania wody, 6 oczyszczalni ścieków oraz 45 przepompowni ścieków. 

Uczniowie chętnie zadawali osobom oprowadzającym dodatkowe pytania. Z kolei pracownicy firmy - najbardziej uważnych uczniów nagrodzili upominkami w formie: notesów, długopisów czy firmowych kubków.

Poniższy link do notatki Veolii: 

https://www.facebook.com/VeoliaPL/