Próbny egzamin ósmoklasisty

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbędzie się w całej Polsce w dniach 18, 19, 20 grudnia (również w naszej szkole).
Egzamin przeprowadzany jest w celu informacyjnym ( zapoznanie uczniów z formą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi) oraz diagnostycznym ( tj. zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadawalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają doskonalenia.

O szczegółach uczniowie zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Koordynator egzaminu
mgr Barbara Ziaja