KEKS- für die Pause

Polsko-niemiecki magazyn dla dzieci


 

Uczniowie klasy 1a oraz 1b uczęszczający na lekcje języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego dzięki współpracy z Domem Współpracy Polsko- Niemieckiej w Gliwicach otrzymują polsko- niemiecki magazyn dla dzieci KEKS. Czasopismo służy uczniom do nauki języka niemieckiego poprzez czytanie ciekawych artykułów, rozwiązywanie rebusów lub krzyżówek oraz zawiera pomysły ciekawych robótek ręcznych.

Na dann viel Spaß liebe Schüler!!!