Bezpłatne przejazdy koleją


Szanowni Państwo,

informujemy ,że Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Pana Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego bieżącego roku do 24 lutego bieżącego roku.


Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich ( poza odcinkiem przygranicznym Chałupki- Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie województwa śląskiego uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich z obszaru całej Polski. Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na podstawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.

  •  Więcej informacji znajduje się na stronie www.slaskie.pl – zakładka: Kolej na ferie.