strajk3

10.04.2019 r.

  • Informuję, że w dalszym ciągu trwa strajk nauczycieli.
    Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zorganizowane są w świetlicy.
  • Urząd Gminy Tarnowskie Góry przekazuje, że na stronie miasta
    zamieszczono informację dla rodziców i opiekunów dotyczącą oferty miasta
    dla dzieci pozostających w domach w czasie strajku nauczycieli.
  • Ponadto czynna jest strefa ruchu w Strzybnicy oraz małe boisko treningowe.