Dzien wolny

2.05.2019r

dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
odbędą się w świetlicy w godz 6.30 - 16.30


Zgłoszenia dzieci do świetlicy
należy kierować
pod nr telefonu: 32 284 17 70