Zielona Szkoła

Zwracam się z prośbą o dostarczanie do sekretariatu szkoły kompletu
dokumentów umożliwiających uczniom wyjazd na zieloną szkołę, w tym:

- deklaracja rodziców
- regulamin pobytu na zielonej szkole
- zgoda
- karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Termin dostarczenia dokładnie wypełnionych dokumentów upływa 30 kwietnia 2019r

Kierownik wyjazdu