Salezjanie

Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tarnowskich Górach
zaprasza wszystkich kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Szkoły Branżowej
już na godz. 8.30 do Auli SOSW na spotkanie rozpoczynające DNI OTWARTE w szkole.


Program DNI OTWARTYCH:

AULA  - spotkanie z ks. Dyrektorem Dariuszem Kułanem dot. przedstawienia oferty edukacyjnej do LO i Technikum.
Później nastąpi oprowadzenie po szkole.
Na koniec czeka WAS niespodzianka.

Swoją obecność należy zgłosić wcześniej telefonicznie w sekretariacie szkoły tel.(032)3932301.
Można zgłaszać się indywidualnie lub grupowo.


otwórz w osobnym oknie ⇒ ULOTKA