zawieszenie strajku

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach
informuje, że od 29.04.2019r
zajęcia dydaktyczno - wychowawczo- opiekuńcze
odbywać się będą zgodnie z planem.


Serdecznie dziękujemy rodzicom i naszym uczniom
za zrozumienie i okazane wsparcie.