Termomodernizacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 13
informuje, że od 29.04.2019r
rozpoczęto prace związane z inwestycją
pt: " Termomodernizacja budynku SP13
przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach".

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w obrębie szkoły.