Informacja

Szanowni Rodzice,

w ramach wzmocnienia współpracy pomiędzy
szkołą a rodzicami i uczniami
przypominamy o utworzonej formule
tzw. anonimowej skrzynki na sygnały
„ Uwagi, prośby, wnioski”
,
która znajduje się przed gabinetem pedagoga szkolnego.