Pismo

Delegatura Kuratorium Oświaty
informuje o wykazie szkół
dla absolwentów szkół
podstawowych i gimnazjów 2018/2019

PISMO