Dzień dziecka

Bądź dzieckiem jak najdłużej,
Jak dziecko baw się, śmiej
I kochaj tak jak dziecko
I serce dziecka zawsze miej!

Życzymy wszystkiego czego pragniesz,
by się spełniło,
by to co dobre Twoim było.

-  Dyrekcja, grono Pedagogiczne, 
Pracownicy Administracji i Obsługi