Dzień Sportu 2019

Piątek, 14 czerwca 

W związku z panującymi
wysokimi temperaturami
dzień sportu odbędzie się
w godzinach 8:00 do 11:00