Informacja

Wykaz bezpłatnych podręczników i ćwiczeń na rok szkolny 2019/2020 w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkoły
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostępne są w górnej zakładce strony O SZKOLE.
Należy na nią kliknąć, a nie rozwijać jej listę.