Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach informuje, że
w dniach 12 - 13 czerwca br. obowiązują skrócone godziny zajęć lekcyjnych.
Zajęcia lekcyjne trwają 30 min. i odbywają się według załączonego harmonogramu.
Świetlica szkolna
pracuje w godzinach 6.30 – 16.30.

Harmonogram lekcji:

8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
  9.45 – 10.15
10.20 – 10.50 (przerwa obiadowa)
11.05 – 11.35 (przerwa obiadowa)
11.50 – 12.20 (przerwa obiadowa)
  12.35 – 13.05
  13.10 – 13.40
  13.45 – 14.15