Informacja dla rodziców

klas VIII

Informacja dotycząca postępowania
rekrutacyjnego i uzupełniającego,

a także terminów składania dokumentów
do klas pierwszych
publicznych szkół ponadpodstawowych

pliki do pobrania 

1 2 3 4 5