Ubezpieczenie NNW

UBEZPIECZENIE NNW


Pragniemy poinformować, iż w bieżącym 
roku szkolnym Rada Rodziców wybrała 
ubezpieczyciela bezpieczny.pl
reprezentowanego przez Panią Joannę Michalik.
Nowy ubezpieczyciel będzie ubezpieczał 
dzieci w roku szkolnym 2019/2020.