Informacja

Od dnia 19.08.2019 roku
BOISKO ORLIK czynne
w godzinach pracy dozorcy.