Informacja obiady

Kierownik świetlicy
SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 13

informuje, że:

od 1.09.2019r
opłata za wyżywienie
wzrasta z 3,50zł
na 4zł za jeden obiad.