Ogłoszenie

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich informuje, że zatrudni nauczyciela fizyki i chemii do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs).

Kontakt: 32 284 17 70