Ogłoszenie

14 października – Dzień Edukacji Narodowej – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywać się będą w świetlicy w godzinach 6.30-16.30.

Zgłoszenia dzieci do świetlicy u p. kierownik Krystyny Bytomskiej do 08.10.2019 r. – na pisemny wniosek Rodzica.