Dzień Edukacji Nauczyciela

Dzień 14 października 2019r - dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Zajęcia opiekuńcze będą prowadzone w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 - 16.30.