Ważny komunikat

Szanowni Rodzice,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.
W związku z powyższym od 25.03.2020 r. przechodzimy na nauczanie zdalne.

Na razie przekazujemy materiały dotyczące tego, jak należy zorganizować naukę w domu, motywować i wspierać dzieci oraz zadbać o bezpieczeństwo w sieci opracowane przez I zespół w składzie: pedagog Michaela Makuła (przewodniczący), Aleksandra Sosna, Janusz Pfaff. Natomiast zespół w składzie: psycholog Bożena Dramska-Jańczuk (przewodniczący), Iwona Szeja i Aleksandra Kot-Kramarczyk opracował informacje o tym, w jaki sposób powinno przebiegać kształcenie na odległość, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.
Do środy prześlemy Państwu informację o sposobie i trybie realizacji zadań naszej szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Pozdrawiamy serdecznie.
Jolanta Lukawska
Janina Pęcherz

 

1. Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?

Należy usiąść z dzieckiem/dziećmi i odbyć naradę, w trakcie której ustalone zostaną podstawowe zasady nauki w domu.
Warto podkreślić przed dzieckiem na początku rozmowy, że zaistniała sytuacja nie wynika z niczyjej winy: nauczyciele zostali zobowiązani do przesyłania drogą elektroniczną materiałów, również dla nich jest to niecodzienna sytuacja, a rodzice będą wspierać swoje pociechy, ale nie będą się za nie uczyć. Uczniowie powinni mieć świadomość tego, że nie jest to czas wakacji, ale nietypowa dla wszystkich forma przyswajania i utrwalania wiedzy.

Dzieci lepiej podejdą do nowej rzeczywistości, gdy wezmą udział w ustalaniu form i zasad pracy, podają swoje propozycje lub zaakceptują propozycje rodziców.

Zalecane przez psychologów i pedagogów oraz lekarzy warunki organizacji nauki:
- odpowiednio długi czas snu : młodsze dzieci szkolne ( do 13 roku życia 10-11 godzin na dobę, starsze dzieci do 14-17 lat 9-10 godzin na dobę),
- zbilansowana dieta, zwłaszcza pożywne i zdrowe śniadanie, które dostarczy energii niezbędnej do pobudzenia metabolizmu i szybszego rozruszania organizmu po nocnym wypoczynku,
- najlepiej stały czas nauki, w wyznaczonych godzinach (ilość godzin zależy rzecz jasna od wieku dziecka),
- stałe miejsce nauki, tam gdzie jest cicho i spokojnie, a więc najlepiej nie w salonie przy włączonym telewizorze, ale raczej w pokoju dziecka, przy jego biurku,
- stanowisko pracy powinno mieć rozmiary, które pozwalają na swobodne korzystanie z wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie, monitory powinny znajdować się w odpowiedniej odległości - 60 cm - od pracującego przy nim,
- należy regularnie wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje dziecko,
- nie powinno się spożywać posiłków podczas pracy z komputerem oraz nauki,
- wysokość stołu powinna pozwolić na odpowiednią pozycję ucznia, w której podczas pracy przy komputerze między ramieniem a przedramieniem zachowany jest kąt prosty,
- kolana siedzącego przy stole ucznia nie powinny dotykać blatu, przestrzeń pod stołem powinna być swobodna,
- siedzisko powinno być stabilne z podstawą minimum 5-podporową, na kółkach z możliwością obrotu 360° wokół osi pionowej,
- fotel powinien mieć możliwość regulacji wysokości siedzenia w zakresie 40–50 cm, licząc od podłogi i regulacji wysokości oparcia oraz regulacji pochylenia oparcia w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu,
- siedzenie i oparcie powinny być wyprofilowane w sposób odpowiedni do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego nóg,
- fotel powinien posiadać podłokietniki,
- uporządkowane biurko z dobrym oświetleniem wieczorem,
- książki i zeszyty na dany dzień powinny być przygotowane obok, by dziecko nie musiało się rozpraszać wstając po kolejne,
- można założyć wykonywanie lekcji kolejno według planu dnia w szkole,
- jeśli dziecko ma kłopot z zabraniem się do pracy, powinno zacząć od tych przedmiotów, które
nie sprawiają mu problemu,
- jeśli łatwo się męczy – niech odrobi najpierw najtrudniejszy przedmiot,
- dzielić materiał na mniejsze partie, między którymi dziecko powinno mieć przerwy (dotyczy to zwłaszcza małych dzieci),
- dbać o systematyczność pracy,
- sprawdzać codziennie to, co dziecko zrobiło w ciągu dnia, chwalić i doceniać jego wysiłek,
- sprawdzać efektywność pracy (tzn. czy efekt jest proporcjonalny do ilości godzin spędzonych przy biurku),
- powtórzyć z dzieckiem techniki ułatwiające zapamiętywanie: podkreślanie kolorem, fiszki (małe karteczki z najważniejszymi informacjami), mapa myśli (temat otoczony różnego rodzaju skojarzeniami),
- stosować naprzemienny system nauki (uczenie się różnych przedmiotów na zmianę, by uniknąć znudzenia),
- jeśli w rodzinie jest więcej dzieci w wieku szkolnym, powinny wszystkie uczyć się w jednym czasie (niekorzystnie jest, by jedno się uczyło, a drugie grało na komputerze),
- gdy dzieci muszą jednocześnie korzystać z komputera – należy wówczas tak zaplanować zadania, by jedno pracowało przy komputerze, drugie w tym czasie wykonywało zadania nie wymagające użycia komputera czy laptopa,
- nie odwoływać dziecka w czasie nauki do telefonu, na posiłek itp.


2. Jak wspierać dzieci i motywować do systematycznego uczenia się w domu?

Należy:
- rozmawiać o sensowności i korzyściach płynących z nauki, gdyż dzieci często argumentują swoją niechęć do uczenia się zdaniami: „po co mi to będzie”, „do czego mi się to przyda?”,
- można szukać wokół siebie przykładów np. Trzeba kupić nową wykładzinę, nowe panele, tapetę itp. - jak obliczyć ile tych materiałów potrzeba? Należy obliczyć pole powierzchni podłogi, ściany.
Konieczne są środki do dezynfekcji? Poszukaj w podręczniku do chemii: które substancje mają właściwości odkażające.
- podkreślać znaczenie samego faktu uczenia się dla rozwoju młodego człowieka,
- tłumaczyć, że uczymy się nie dla ocen (które są oczywiście ważne dla ucznia, bo pozwalają zważyć stan jego wiedzy), ale przede wszystkim dla wiedzy,
- nie stosować argumentów typu: „Ja w twoim wieku…….”, „Do niczego w życiu nie dojdziesz...”- wręcz przeciwnie: mówić dziecku o swoich błędach, o tym czego nas nauczyły,
- podkreślać sukcesy zamiast braków, np. jeśli dziecko ma problemy z tabliczką mnożenia, powieś na lodówce karteczkę z napisem „ To już umiem” i codziennie dopisuj nowe liczby. Podobnie można zrobić np. z symbolami chemicznymi, nazwami stolic, rzek, słówkami z języków obcych itp. Dziecko widzi wtedy postępy, które czyni.
- należy chwalić dziecko za wysiłek, nie za efekt. Jednak trzeba zwrócić uwagę, by był to prawdziwy wysiłek, gdyż według europejskich badań istnieje ostatnio tendencja do chwalenia dzieci za przysłowiowe „byle co”. Dzieci zamiast być zmotywowane, tracą motywację, bo widzą, że są chwalone nawet za niewielki wkład pracy,
- jeśli dziecko jest zniechęcone niepowodzeniem, nie zaprzeczać jego uczuciom, mówiąc: „nic się nie stało”, raczej: „ widzę, że się martwisz; zastanówmy się razem, w czym problem i jak możemy go razem rozwiązać",
- nie wypowiadać twierdzeń typu „ludzie albo rodzą się inteligentni, albo nie”, bo utwierdzimy dziecko w przekonaniu, że cokolwiek by nie zrobiło, nie poprawi swojej mądrości,
- nie należy wyręczać dzieci w tym, co robią, należy im jedynie pomagać i je wspierać,
- cenne jest jednak wspólne wykonywanie pewnych czynności: oglądanie filmów dokumentalnych, popularno-naukowych, rozmawianie o ciekawych filmach fabularnych czy przeczytanych książkach, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek
- można wspólnie poszukać źródeł wiedzy w Internecie (Khan Academy wyjaśnia zagadnienia z matematyki, biologii, fizyki lub chemii, Pi -stacja omawia zagadnienia programowe z matematyki z zakresu szkoły podstawowej, platformy do ćwiczeń online QuizMe sprawdzają wiedzę z geografii, chemii, fizyki i języków obcych)

Motywowanie nastolatków.

Podczas rozmowy z nastolatkiem mogą być pomocne:

a/ ustalenie celu (np. Dziś napisz wypracowanie z języka polskiego na temat lektury i zrób zadane ćwiczenia z języka angielskiego),
b/ wybranie priorytetów ( np. Masz problemy z geometrią? To skupmy się w tym tygodniu na niej),
c/ dzielenie zadania na krótsze odcinki,
d/ pokazywanie pozytywnych efektów płynących z nauki: wiedza i oceny w szkole podstawowej pomogą w dostaniu się do dobrej szkoły średniej, a w przyszłości w zdobyciu dobrego zawodu i dobrej pracy, czyli zapewnią dobrą przyszłość,
e/ zachęcanie przez pochwałę – staraj się wyszukać codziennie coś pozytywnego np. „Napisałeś to wypracowanie? Wierzę, że najlepiej jak potrafiłeś”.
f/ można wprowadzać elementy umowy np. „ Mam dla ciebie propozycję: popracuj teraz 3 godziny, potem zagramy całą rodziną w …….”, „ przeczytaj 50 stron lektury, potem upieczemy razem ciasto”.

Pamiętaj, Rodzicu !

Choć wiele dzieci okazuje bunt wobec uczenia się, jednak zdanie rodziców liczy się dla nich – chcą ich zadowolić.

Pamiętaj, Uczniu :

1. Sam możesz organizować sobie czas na naukę.
2. Pracując/ ucząc się samemu, osiągasz wiele, ponieważ przez samodzielną pracę uczysz się znacznie więcej.
3. W obecnej sytuacji sam jesteś za siebie odpowiedzialny i od Ciebie zależy, ile się nauczysz.
4. Gdy zrobisz coś samodzielnie, poczucie Twojego sukcesu jest większe, a Ty masz większą satysfakcję.

3. Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?

Z powodu walki z pandemią jesteśmy wszyscy zmuszeni do tymczasowej zmiany trybu życia, w tym także uczenia się i nauczania innych. Podstawowym narzędziem w tej sytuacji okazuje się Internet. Wiąże się z tym jednak ryzyko, które istniało także wcześniej, jednak obecnie musimy wykazać więcej czujności. Pamiętajmy, że Internet to światowa sieć komputerów, którą w całości nikt nie zarządza i zasadniczo nie ma możliwości pełnego kontrolowania tego, kto, w jakim celu i w jaki sposób z niego korzysta. A korzystają z niego także przestępcy i złośliwcy. Dlatego warto ponownie sobie uświadomić przynajmniej podstawowe zagrożenia celem zachowania dodatkowej ostrożności:

1. Korzystając z poczty elektronicznej (e-mail) możemy otrzymywać dużo różnych wiadomości. Istnieje zasada, której należy przestrzegać radykalnie, a brzmi:
• nie otwieraj wiadomości od nieznanych nadawców, chociaż kuszą swym opisem,
• nie otwieraj wiadomości nie mających tematu,
• nie otwieraj wiadomości nadesłanych z dziwacznie brzmiących adresów,
• a skoro już taką wiadomość otwarłeś, PAMIĘTAJ – nie uruchamiaj żadnego załącznika dołączonego do tej wiadomości. Tam może być wirus, który uszkodzi twój komputer lub będzie wykradał twoje dane (tzw. wirus szpiegujący).
2. Instalując programy przez Internet, czytaj instrukcje i licencje, abyś przypadkiem nie wyraził zgody na zainstalowanie niepotrzebnych programików dodatkowych, które spowolnią pracę twojego komputera i będą wyświetlać reklamy nawet w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach.
3. Logując się na konto e-dziennika, nie zapomnij się wylogować.
4. NIKOMU nie podawaj haseł do twoich kont, jakichkolwiek. PAMIĘTAJ – twoje konto e-mail jest otwartą na oścież furtką umożliwiającą dostanie się na twoje konta.
5. Zastanów się, czy na pewno potrzebna jest ci kamerka w laptopie. Są wirusy, które mogą ją włączyć bez twojej wiedzy i w ten sposób niepożądane osoby będą obserwować ciebie oraz twoje otoczenie (mieszkanie, pokój). Tak postępują nowocześni włamywacze oraz oszuści pukający później do twoich drzwi i podający się za kogoś, kim nie są (kominiarz, elektryk, sanepid). Zawsze żądaj od takiej osoby pisemnego zezwolenia. W razie wątpliwości zamknij drzwi i powiadom policję.
6. Zaklej lub w inny sposób zasłoń kamerkę w laptopie, gdy z niej nie korzystasz.
7. Nie odbieraj telefonu, jeśli wyświetlany na ekranie numer jest nietypowy, np. zagraniczny, zwłaszcza z egzotycznych krajów. Odebranie takiego połączenie zwykle powoduje natychmiastowe naliczenie na twoim rachunku za telefon wysokich kosztów, nie wiadomo nawet za co i na czyją korzyść.
8. Jeśli dostaniesz dziwny sms od nieznanego nadawcy, nie daj się skusić i nie odpowiadaj na niego ani nie klikaj w link, który zwykle jest w tej wiadomości. Nie oddzwaniaj ani nie odpisuj. W taki sposób możesz nieświadomie dokonać jakiegoś zakupu, o czym dowiesz się dopiero wtedy, gdy otrzymasz rachunek twojego operatora sieci telefonii komórkowej. Ostrzeż przed tym swoje dziecko!!!!
9. Nie daj się namówić i nie udostępniaj przez Internet „śmiesznych” obrazków znieważających osoby publiczne. To może być prowokacja, aby móc cię pociągać do odpowiedzialności za współudział w przestępstwie o znieważenie i zniesławienie państwowych funkcjonariuszy publicznych.
10. Zainstaluj w komputerze program antywirusowy. W Internecie znajdziesz z łatwością bogatą ofertę takich programów (darmowych bądź płatnych).
11. Upewniaj się od czasu do czasu, czy przypadkiem mikrofon w twoim laptopie sam się nie uruchamia. Jeśli masz wątpliwości, zgłoś to Policji.
12. Nie udostępniaj niepożądanym swoich zabawnych i prywatnych zdjęć, bo nie wiesz, kto i w jakim celu je wykorzysta.
13. Chroń dziecko przed udostępnianiem w Internecie niezliczonej ilości zdjęć z jego wizerunkiem bądź nagrań video. Pamiętaj, że metodą fotomontażu można sprawić, że twarz twojego dziecka zostanie wykorzystana jako twarz osoby występującej na stronach „zakazanych”. Jest to prostsze niż ci się może wydawać.
14. Robiąc zakupy przez Internet, upewnij się, czy aby nie jest to zakup fikcyjny i czy pod umową transakcyjną nie widnieje jakieś twoje zobowiązanie napisane trudno dostrzegalnym drukiem.
15. Nie podawaj bez konieczności swoich prawdziwych danych osobowych, adresu zamieszkania, numeru telefonu i karty bankomatowej, nawet jeśli ktoś tego od ciebie wymaga. Możesz tak zrobić tylko w uzasadnionych przypadkach. Gdy zauważysz, że ktoś bez powodu oczekuje od ciebie podania nadmiaru danych, zgłoś to Policji.
16. Postaraj się dla swojego dziecka o program blokujący treści mogące mieć negatywny wpływ na jego rozwój psychiczny, emocjonalny i osobowościowy. Wybierz ten najlepszy i najbardziej godny zaufania. Pamiętaj, twoje dziecko jest więcej warte niż kilkadziesiąt zł. Nie oszczędzaj, ryzykując jego rozwój.
• Duży wybór takich programów znajdziesz m.in. tutaj (bardzo znana strona): https://www.dobreprogramy.pl/Kontrola-rodzicielska,Programy,Windows,70.html
17. Na koniec krótka lekcja: w swojej przeglądarce otwórz dowolną wyszukiwarkę, kliknij opcję wyszukiwania grafiki, a następnie wpisz frazę „śmieszne dzieci” i kliknij klawisz enter.... No właśnie! Jak sądzisz, skąd te wszystkie zdjęcia tam się znalazły? Kto je tam powrzucał i już nigdy ich stamtąd nie usunie? Nie bądź jednym z nich!

Warto też skorzystać z informacji znajdujących się na wielu stronach edukacyjnych. Oto przykłady:
https://sieciaki.pl/
https://bezpiecznyinternet.edu.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
Michaela Makuła
Aleksandra Sosna
Janusz Pfaff

Praca zdalna z domu

Uczniowie:
1. Codziennie wieczorem zaplanuj, jakich przedmiotów w dniu następnym musisz się nauczyć. Pamiętaj, by pracować systematycznie.
2. Przygotuj sobie miejsce pracy (najlepiej biurko). Na biurku powinny leżeć tylko przedmioty potrzebne do nauki plus komputer lub tablet. Pamiętaj o wyłączeniu aplikacji, które mogą rozpraszać.
3. Przed rozpoczęciem pracy, zwłaszcza pierwszego dnia, koniecznie z osobą dorosłą, przetestuj sprzęt oraz oprogramowanie, które potrzebne będą podczas nauki.
4. Zadbaj, by Twój komputer posiadał: aktualny program antywirusowy, pakiet programów biurowych (dostępne w wersji bezpłatnej), program do odtwarzania nagrań i filmów oraz dostęp do Internetu.
5. Wstawaj codziennie o tej samej godzinie.
6. Dzień zaczynaj od śniadania, potem przejdź do nauki.
7. Pracuj z minutnikiem. Co 30 min rób ok. 10 min przerwę. W trakcie przerwy odpocznij od ekranu komputera. Jeśli masz możliwość, wyjdź na balkon lub taras. Zjedz coś. Napij się.
8. Popołudniami pamiętaj o rozrywce. Obejrzyj dobry film, zagraj z rodziną w planszówkę, poczytaj książkę. Jeśli masz możliwość, wyjdź na krótki spacer do lasu. Nie spotykaj się z rówieśnikami.
9. Pamiętaj, że część z waszych rodziców pracuje z domu. Staraj się im nie przeszkadzać w trakcie ich pracy.
10. Jeśli masz jakikolwiek problem uniemożliwiający ci naukę z domu, zgłoś to swojemu wychowawcy, który postara ci się pomóc.
Rodzice:
1. Upewnijcie się, że dzieci mają możliwość kontaktu z nauczycielem i że docierają do nich informacje przekazywane przez szkołę.
2. Mobilizujecie swoje dzieci do systematycznej pracy. Przypominajcie im, że nie są na wakacjach, że nie powinny dopuścić do powstawania zaległości w przedmiotach.
3. Pierwszego dnia, przed przystąpieniem dziecka do lekcji, przetestujcie sprzęt oraz oprogramowanie potrzebne do nauki.
4. Zadbajcie, by wykorzystywany do nauki sprzęt zabezpieczony był aktualnym programem antywirusowym, posiadał pakiet programów biurowych (dostępne w wersji bezpłatnej), posiadał program do odtwarzania plików dźwiękowych oraz filmów, a także dysponował dostępem do Internetu.
5. Umożliwcie dzieciom naukę w ciszy bez dźwięków telewizora itp. z drugiego pokoju.
6. Dopytujcie, czy mają problem z jakimś zadaniem lub konkretnym przedmiotem.
7. Pytajcie, czego się nauczyły w dniu dzisiejszym. To pomoże dzieciom zmobilizować się do pracy.
8. Zachęcajcie, nie karzcie za brak chęci.
9. Popołudniami lub wieczorami grajcie z dziećmi w gry rozwijające i planszowe (np. scrabble, triominos, 7 Cudów Świata, memory, Ego, Jedzie pociąg z daleka, Sudoku itp.)
10. Jeśli macie możliwość, idźcie z dziećmi na krótki spacer do lasu. Nie spotykajcie się ze znajomymi.
11. Oglądajcie z dziećmi wartościowe filmy (lista polecanych na stronie www).
12. Jeśli macie możliwość, puszczajcie dzieciom bajki lub filmy w językach obcych.
Nauczyciele:
1. Upewnijcie się, że macie możliwość kontaktu z dziećmi i że informacje, które przekazujecie, docierają do dzieci. Jeśli to konieczne, skontaktujcie się z rodzicami, aby rozwiązać ewentualne problemy.
2. Zaplanujcie swoją pracę na dzień kolejny.
3. Zaczynajcie pracę codziennie od tej samej godziny.
4. Wysyłajcie uczniom zadania mobilizując ich do odesłania rozwiązań.
5. Stwórzcie jednolity system odsyłania wykonanych zadań.
6. Korzystajcie z kreatywnych powtórek w formie quizziz lub kahoot it.
7. Uwzględniając nie tylko wdrożenie się w nowe okoliczności, jakimi są nauka w domu i praca zdalna, kierujcie się także potrzebami emocjonalnymi dzieci. Zaburzony schemat dnia, jaki siłą rzeczy wymusza rzeczywistość, rzutuje na poczucie bezpieczeństwa naszych dzieci. Potrzebują one teraz nie tylko zadań domowych, ale także wsparcia emocjonalnego.
8. Zadbajcie o wykorzystywany w pracy sprzęt. Zalecane jest, by komputer wyposażony był w aktualny program antywirusowy.
9. Dbajcie o to, by pracować, tworzyć potrzebne materiały z wykorzystaniem programów ogólnodostępnych: bezpłatne programy biurowe, pliki dźwiękowe i filmowe zapisywane i przesyłane jedynie w popularnych formatach zapisu.

Bożena Dramska-Jańczuk
Iwona Szeja
Aleksandra Kot-Kramarczyk