Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2019r.
3. Ferie zimowe 13- 26 stycznia 2020r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia- 14 kwietnia 2020r.
5. Egzamin ósmoklasisty 21.04.2020r
22.04.2020r
23.04.2020r
6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy 31 października 2019r
29 kwietnia 2020r
30 kwietnia 2020r
1 czerwca 2020r
12 czerwca 2020r
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020r.
8. Ferie letnie 27 czerwca- 31 sierpnia 2020r