Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 15 kwietnia – j. polski
16 kwietnia – matematyka
17 kwietnia – j. angielski
6. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy 2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.
14 czerwca 2019 r. – Dzień sportu
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
8. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.