Konkurs Plastyczno - Literacki

" Ja za 20 lat "
Pokaż jak widzisz siebie w prz
yszłości.


Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej własne plany na przyszłość, w jaki sposób te plany chcesz osiągnąć, jaką osobą będziesz za 20 lat.

Format pracy:
- praca plastyczna: arkusz – maksymalnie A0
-
praca literacka: maksymalnie 5400 znaków (3 strony)

Prace należy dostarczyć do 30.04.2019 do P. Agnieszki Żądło lub P. Michaeli Makuły (Pedagoga)

Kampania: Zachowaj Trzeźwy Umysł