eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami
i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Nasza szkoła obecnie realizuje projekt eTwinning: Deutsche Sprache- Spielen und Lernen (Język niemiecki- bawimy się i uczymy).
Wspólnie ze szkołami z Grecji, Turcji oraz Chorwacji przystąpiliśmy do działania.
Każda partnerska szkoła przygotowuje publikacje w języku niemieckim o dzisiaj już zapomnianych grach dziecięcych i prezentuje je uczestnikom projektu. W październiku przygotowujemy prezentację o Polsce, Tarnowskich Górach oraz oczywiście o naszej szkole i uczniach zaangażowanych w projekt.