I miesiąc

Już jeden miesiąc pracy nad projektem Deutsche Sprache- Spielen und Lernen (Język niemiecki- bawimy się i uczymy) w programie eTwinning za nami. W październiku wszyscy nauczyciele zaangażowani w projekt mieli możliwość poznania się, poprzez przedstawienie siebie, swojej pracy, pasji oraz zainteresowań. Na stronie internetowej eTwinning każda ze szkół partnerskich zamieściła wycinek mapy Europy z zaznaczoną lokalizacją swojej szkoły.
Głównym zadaniem było przygotowanie prezentacji w programie Animato, w której przedstawiana została szkoła, uczniowie oraz ich praca na lekcji.
Wszystkie przedsięwzięcia wykonywane są w języku projektu- języku niemieckim.
Na lekcjach języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego uczniowie mieli możliwość poznania swoich rówieśników z Chorwacji, Grecji, Turcji oraz Słowenii poprzez obejrzenie prezentacji przygotowanych przez poszczególne państwa. Emocji i dobrej zabawy było co niemiara.

W listopadzie czekają na nas kolejne eTwinngowe wyzwania...