Mistrzowie ortografii wśród uczniów klas IV i V wyłonieni. Uczniowie, którzy wzięli udział w dyktandzie, wykazali się czujnością zarówno ortograficzną, jak i interpunkcyjną.

Oto najlepsi:

I miejsce - Filip Okos (4 b)

II miejsce - Aleksandra Hanke (5 a)

III miejsce - Jakub Łysik (5 b)

Gratulujemy