Pedagog szkolny

Pedagog szkolny informuje rodziców oraz uczniów, że pracuje w trybie stacjonarnym w godzinach zamieszczonych na stronie szkoły. Jeśli macie Państwo chęć porozmawiania lub potrzebujecie wsparcia albo też jeśli wsparcia potrzebują Państwa dzieci, można się kontaktować przez e-dziennik lub telefonicznie.

 

 Pani mgr Michaela Makuła

 GODZINY  PRACY  PEDAGOGA

Poniedziałek  :  8.45 - 13.30        14.30-15.45

Wtorek           :  8.45 – 10.15        11.30 – 15.30

Środa             :  9.00 -  10.30         14.00-15.30

Czwartek       : 7.45  - 10.15          14.30 – 16.30

Piątek            :  8.00   -  11.00
WAŻNE PROCEDURY

ZAŁĄCZNIKI:

1. Procedury postępowania w przypadku znalezienia lub stwierdzenia u ucznia przedmiotu mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczniów
2. Procedury postępowania w przypadku gdy nauczyciel obserwuje w szkole zachowania świadczące o demoralizacji ucznia
3. Procedury w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że w szkole znajduje się uczeń będący pod wpływem środków odurzających
4. Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel zauważa, że uczeń posiada rzecz niedozwoloną
5. Procedury postępowania w sytuacji szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
6. Procedury współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i policją w sytuacjach wymagających interwencji    cz.1   cz.2
7. Procedury postępowania w przypadkach trudności wychowawczych z uczniami    cz.1   cz.2  
8. Procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby

9. Procedury postępowania w przypadku informacji o próbie samobójczej ucznia
 

 

INNE DODATKOWE INFORMACJE:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

112- centrum powiadamiania ratunkowego

987 - centrum zarządzania kryzysowego

997 - policja

999 - pogotowie ratunkowe

116 111 - ogólnopolski bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 - telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży

800 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania ( czynny codziennie 16.00 - 21.00)

801 889 880 - Telefon Zaufania - uzależnienia behawioralne ( czynny codziennie 17.00 - 22.00)