Pedagog szkolny

Pani mgr Michaela Makuła

Pracuje w dniach:

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 9:00 - 11:00,  12:00- 14:00
środa  9:00- 12:30
czwartek 9:30- 11:30,  12:45- 14:15,  16:00- 17:00
piątek 9:00- 15:00WAŻNE PROCEDURY

ZAŁĄCZNIKI:

1. Procedury postępowania w przypadku znalezienia lub stwierdzenia u ucznia przedmiotu mogącego zagrażać bezpieczeństwu uczniów
2. Procedury postępowania w przypadku gdy nauczyciel obserwuje w szkole zachowania świadczące o demoralizacji ucznia
3. Procedury w przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że w szkole znajduje się uczeń będący pod wpływem środków odurzających
4. Procedury postępowania w przypadku, gdy nauczyciel zauważa, że uczeń posiada rzecz niedozwoloną
5. Procedury postępowania w sytuacji szczególnych zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
6. Procedury współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i policją w sytuacjach wymagających interwencji    cz.1   cz.2
7. Procedury postępowania w przypadkach trudności wychowawczych z uczniami    cz.1   cz.2  
8. Procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu bomby
 

 

INNE DODATKOWE INFORMACJE:

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

112- centrum powiadamiania ratunkowego

987 - centrum zarządzania kryzysowego

997 - policja

999 - pogotowie ratunkowe

116 111 - ogólnopolski bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 - telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży

800 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania ( czynny codziennie 16.00 - 21.00)

801 889 880 - Telefon Zaufania - uzależnienia behawioralne ( czynny codziennie 17.00 - 22.00)