Pielęgniarka szkolna

Gabinet profilaktyczny czynny:


W razie nieobecności pielęgniarki, uczniowie proszeni są o zgłoszenie się w sekretariacie szkoły.