Psycholog szkolny

E-porady psychologa

Psycholog szkolny oferuje Państwu telefoniczne wsparcie. Bożena Dramska-Jańczuk będzie dostępna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu 691 53 19 53.

Jak radzić sobie z lękiem w czasie epidemii koronowirusa  KLIKNIJ

Jak rozmawiać z dzieckiem o epidemii  KLIKNIJ

 

 Pani mgr Bożena Dramska-Jańczuk


PRZYJMUJE RODZICÓW I UCZNIÓW W NASTĘPUJĄCE DNI:

poniedziałek  7:00 - 9:00
wtorek        13:30 - 18:30
środa           9:00 - 13:00
czwartek      8:00 - 13:00
piątek          8:00 - 15:00

 

 

 

 

 

 Zadaniem psychologa szkolnego jest:

  1. Przeprowadzanie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia, rodziców i nauczycieli;
  3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  4. współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;
  5. konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
  6. prowadzenie zajęć terapeutycznych z uczniami, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
  7. opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji
  8. wspieranie wychowawców klas w działaniach wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki; prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.