Rada Pedagogiczna 2020/2021

Tytuł  Nazwisko Imię  Funkcja 
mgr Biczysko Julia  język angielski 
lic. Bogacka - Ziaja Barbara  geografia
przyroda
mgr Brol Joanna nauczyciel wspomagający
mgr  Bytomska Krystyna  kierownik świetlicy
mgr  Cichoń - Hoftman Adriana 

biologia

wychowawca świetlicy

mgr Cieplik Agata nauczyciel wspomagający
mgr Cymerys Bartłomiej wychowanie fizyczne
mgr  Dragon Ewa  edukacja wczesnoszkolna
mgr Dramska Jańczuk Bożena psycholog
mgr  Dramska Bronisława  religia
wychowanie do życia w rodzinie 
mgr Froner Kornelia język polski
dr  Galbas Maria  chemia
mgr  Galbierska Maria  wychowanie fizyczne
lic.  Giza Mariola  edukacja wczesnoszkolna
mgr  Gołkowska Seweryna  język niemiecki 
mgr inż.  Gurowiec Sabina 

matematyka
technika 

informatyka

mgr Heflik Agata

język niemiecki

język mniejszości narodowej niemieckiej

mgr  Kalke Beata  edukacja wczesnoszkolna
mgr  Kawa Elżbieta  nauczyciel wspomagający
ks. prob.  Knura Stanisław  religia 
mgr Kocot-Bambynek Joanna język polski
mgr Kot-Kramarczyk Aleksandra  rehabilitacja
mgr Kubanek Małgorzata matematyka
mgr Kubica Anna język mniejszości narodowej niemieckiej
mgr Kubosz Joanna język niemiecki
historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej
mgr  Kucewicz Sonia  język angielski 
mgr  Lukawska Jolanta  dyrektor szkoły
mgr Łazaj Dorota

język polski

informatyka

mgr  Makuła Michaela  pedagog szkolny 
mgr  Munsch Alicja  nauczyciel wspomagający
plastyka
mgr Ozga Dawid wychowanie fizyczne
mgr  Panas Katarzyna język angielski
mgr  Panczocha Barbara  biologia
mgr  Parkitny Jacek  język polski
mgr  Pęcherz Janina  wicedyrektor
język polski
mgr  Pfaff Janusz  wiedza o społeczeństwie
historia
informatyka
lic. Piotrowiak Aldona  edukacja wczesnoszkolna
mgr  Piotrowiak Halina  edukacja wczesnoszkolna 
mgr Potrawa Lucyna edukacja wczesnoszkolna
mgr Pyka Beata wychowawca świetlicy
ks. Rakwic Denis religia
siostra  Robak Barbara  religia 
mgr  Siwy Krzysztof  wychowanie fizyczne
mgr  Sosna Aleksandra  logopedia
mgr  Stolka Marlena  fizyka 
mgr Swatek Marta nauczyciel wspomagający
mgr  Symber Jolanta  matematyka
mgr  Szcześniak Malwina  informatyka
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr  Szczygieł Maria  historia 
mgr  Szeja Iwona  bibliotekarka
informatyka 
mgr  Śliwińska Izabela 

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel wspomagający

mgr  Ujma Aleksandra  muzyka
plastyka
mgr  Urbańska Ewa matematyka
mgr  Wojtczak Anna  język polski
mgr  Żądło Agnieszka  nauczyciel wspomagający