Rada Pedagogiczna 2018/2019

Tytuł  Nazwisko Imię  Funkcja 
mgr Barowska Agnieszka  wychowawca świetlicy
mgr Biczysko Julia  język angielski 
lic. Bogacka - Ziaja Barbara  geografia
przyroda
mgr Brol Joanna doradztwo zawodowe
przyroda
wychowawca świetlicy
mgr  Bytomska Krystyna  kierownik świetlicy
  Chodakowska Anna  psycholog 
mgr  Cichoń - Hoftman Adriana  wychowawca świetlicy
  Cichowska Marta  nauczyciel wspomagający
  Cymerys Bartłomiej wychowanie fizyczne
mgr  Dragon Ewa  edukacja wczesnoszkolna
mgr  Dramska Bronisława  religia
wychowanie do życia w rodzinie 
mgr  Froner Kornelia  język polski
dr  Galbas Maria  chemia
mgr  Galbierska Maria  wychowanie fizyczne
  Garnczarek Joanna  język angielski 
lic.  Giza Mariola  edukacja wczesnoszkolna
mgr  Gołkowska Seweryna  język niemiecki 
mgr inż.  Gurowiec Sabina  matematyka
technika 
mgr  Kalke Beata  edukacja wczesnoszkolna
mgr  Kawa Elżbieta  nauczyciel wspomagający
ks. prob.  Knura Stanisław  religia 
  Kot Aleksandra  rehabilitacja
mgr  Kucewicz Sonia  język angielski 
ks.  Kwaśniok Piotr  religia 
  Lipińska Dorota  edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr  Lukawska Jolanta  dyrektor szkoły
mgr  Makuła Michaela  pedagog szkolny 
mgr  Michalik Agata  język niemiecki
język mniejszości narodowej
własna kultura i historia Niemiec
  Munsch Alicja  nauczyciel wspomagający
mgr  Panas Katarzyna język angielski
mgr  Panczocha Barbara  biologia
mgr  Parkitny Jacek  język polski
mgr  Pęcherz Janina  wicedyrektor
język polski
mgr  Pfaff Janusz  wiedza o społeczeństwie
historia
informatyka

lic. Piotrowiak Aldona  edukacja wczesnoszkolna
mgr  Piotrowiak Halina  edukacja wczesnoszkolna 
mgr  Potrawa Lucyna  edukacja wczesnoszkolna 
lic.  Pyka Beata  wychowawca świetlicy
siostra  Robak Barbara  religia 
mgr  Siwy Krzysztof  wychowanie fizyczne
mgr  Sosna Aleksandra  logopedia
mgr  Stolka Marlena  fizyka 
mgr  Styś Marzena  język niemiecki
język mniejszości narodowej
własna kultura i historia Niemiec
mgr  Symber Jolanta  matematyka
mgr  Szcześniak Malwina  informatyka 
mgr  Szczygieł Maria  historia 
mgr  Szeja Iwona  bibliotekarka
informatyka 
mgr  Śliwińska Izabela  nauczyciel wspomagający
mgr Tomala Karolina  język polski
mgr  Tomzik Maria  matematyka
mgr  Ujma Aleksandra  muzyka
plastyka
mgr  Urbańska Ewa matematyka
mgr  Wojtczak Anna  język polski
  Wyrębowska Aleksandra  biologia
mgr  Żądło Agnieszka  nauczyciel wspomagający