RADA PEDAGOGICZNA 2021/2022

Tytuł Nazwisko Imię Funkcja 
mgrBiczysko Julia język angielski 
lic.Bogacka – Ziaja Barbara geografia
przyroda
mgrBrol Joannanauczyciel wspomagający
mgr Bytomska Krystyna kierownik świetlicy
mgr Cichoń – Hoftman Adriana biologia wychowawca świetlicy
mgrCieplik Agatanauczyciel wspomagający
mgrCymerys Bartłomiejwychowanie fizyczne
mgr Dragon Ewa edukacja wczesnoszkolna
mgrDramska Jańczuk Bożenapsycholog szkolny
mgr Dramska Bronisława religia
wychowanie do życia w rodzinie 
mgrFroner Korneliajęzyk polski
dr Galbas Maria chemia
mgr Galbierska Maria wychowanie fizyczne
lic. Giza Mariola edukacja wczesnoszkolna
mgr inż. Gurowiec Sabina matematyka
technika
informatyka
mgrHeflik Agatajęzyk niemiecki
język mniejszości narodowej niemieckiej
mgr Kalke Beata edukacja wczesnoszkolna
mgr Kawa Elżbieta pedagog szkolny
mgrKocot-Bambynek Joannajęzyk polski
mgrKot-Kramarczyk Aleksandra rehabilitacja
mgrKrakowiak Joannafizyka
mgrKubica Annajęzyk mniejszości narodowej niemieckiej
mgrKubosz Joannajęzyk niemiecki
historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej
mgr Kucewicz Sonia język angielski 
mgr Lukawska Jolanta dyrektor szkoły
mgrŁazaj Dorotajęzyk polski
zajęcia komputerowe
mgrks. Macierzyński Pawełreligia
mgrMaligłówka Arturhistoria
mgr Munsch Alicja nauczyciel wspomagający
plastyka
mgrOzga Dawidwychowanie fizyczne
mgr Panas Katarzynajęzyk angielski
mgr Parkitny Jacek język polski
drPfaff Janusz wiedza o społeczeństwie
historia
lic.Piotrowiak Aldona edukacja wczesnoszkolna
mgr Piotrowiak Halina edukacja wczesnoszkolna 
mgrPotrawa Lucynaedukacja wczesnoszkolna
mgrPyka Beatawychowawca świetlicy
mgr s. Robak Barbara religia 
mgr Siwy Krzysztof wychowanie fizyczne
mgr Sosna Aleksandra wicedyrektor szkoły
mgrSwatek Martanauczyciel wspomagający
mgr Symber Jolanta matematyka
mgr Szcześniak Malwina informatyka
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Szeja Iwona bibliotekarka
informatyka 
mgr Śliwińska Izabela edukacja wczesnoszkolna
nauczyciel wspomagający
mgr Ujma Aleksandra muzyka
plastyka
mgr Urbańska Ewamatematyka
mgr Wojtczak Anna język polski
Skip to content