Rada Rodziców

 Skład prezydium i komisji rewizyjnej

                                Rady Rodziców                                

w roku szkolnym 2019/2020

  

Prezydium:

Rafał Biczysko – przewodniczący

Karolina Besler – zastępca

Klaudia Matyja – sekretarz

Joanna Dworaczek – skarbnik

 

Komisja rewizyjna:

Małgorzata Macioła