Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący  – Seweryn D.

Z-ca przewodniczącego  – Milena S.

Kronikarze: Natalia S., Julia K., Kinga N.

    

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY GODNEGO REPREZENTOWANIA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY   

                                      

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

- mgr Julia Biczysko


Rolę Rzecznika Praw Ucznia pełni - pani mgr Anna Wojtczak