Spotkania nauczyciel - rodzic

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
KLASY I-VIII

L.p. Data Godzina Klasy Rodzaj spotkania Obecni
1. 10.09.2019 1700-1730

1730-1830
I–VIII Spotkanie trójek klasowych

Spotkania z wychowawcami klas
WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
2. 8.10.2019 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Dzień otwarty - konsultacje WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
3.  5.11.2019 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Wywiadówki klasowe WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
4.  10.12.2019 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Zebrania z rodzicami informujące
o przewidywanych ocenach za I semestr nauki
WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
5.  9.01.2020 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Wywiadówki klasowe WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
6.  3.03.2020 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Dzień otwarty - konsultacje WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
7.  7.04.2020 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Wywiadówki klasowe WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
8.  5.05.2020 1630-1730
1730-1830 
I–III
IV-VIII
Zebrania z rodzicami informujące
o przewidywanych ocenach za II semestr nauki
WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI