Spotkania z rodzicami

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
KLASY I-VIII

L.p. Data Godzina Klasy Rodzaj spotkania Obecni
1. 11.09.2018 1700-1730
1730-1830
I–VIII Spotkanie trójek klasowych
Spotkania z wychowawcami klas
WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
2. 2.10.2018 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Dzień otwarty - konsultacje WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
3.  6.11.2018 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Wywiadówki klasowe WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
4.  11.12.2018 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Zebrania z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach za I semestr nauki WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
5.  22.01.2019 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Wywiadówki klasowe WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
6.  5.03.2019 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Dzień otwarty - konsultacje WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
7.  9.04.2019 1630-1730
1730-1830
I–III
IV-VIII
Wywiadówki klasowe WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 
8.  7.05.2019 1630-1730
1730-1830 
I–III
IV-VIII
Zebrania z rodzicami informujące o przewidywanych ocenach za II semestr nauki WSZYSCY PRACOWNICY PEDAGOGICZNI