Telefony komórkowe

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Na terenie Szkoły istnieje całkowity zakaz używania przez uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, telefonów komórkowych, które w tym czasie winny być wyłączone.

 2. W czasie pobytu w Szkole wprowadza się zakaz fotografowania przez uczniów za pomocą telefonu komórkowego różnych dokumentów, nagrywania rozmów, nagrywania nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, nagrywania odpowiedzi pytanych uczniów.

 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny przynoszony przez ucznia bez potrzeby wynikającej z realizacji zadań statutowych Szkoły.