Wychowawstwa i sale lekcyjne

I a Beata Kalke 14 sb
I b Ewa Dragon 13 sb
II a Halina Piotrowiak 9 sb
II b Izabela Śliwińska 9 sb
III a Aldona Piotrowiak 15 sb
III b Lucyna Potrawa 14 sb
III c Mariola Giza 13 sb
IV a Joanna Kocot-Bambynek 20 sb
IV b Julia Biczysko 18 nb
V a Anna Wojtczak 7 nb
VI a Dawid Ozga 22 nb
VI b Jacek Parkitny 22 sb
VI c Maria Galbierska 23 nb
VI d Sonia Kucewicz 8 sb
VII a Jolanta Symber 17 sb
VII b Barbara Ziaja 21 nb
VII c Krzysztof Siwy 19 sb
VII d Ewa Urbańska 21 sb
VIII a Joanna Kubosz 23 sb
VIII b Katarzyna Panas 8 nb
VIII c Maria Szczygieł 24 nb