KONKURS NA NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE LUB BAJKĘ DOT. BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

KONKURS NA NAJCIEKAWSZE OPOWIADANIE LUB BAJKĘ DOT. BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W maju obchodzimy dwa ważne wydarzenia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym: „Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” oraz „Światowy Tydzień Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego”, dlatego zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne napisanie opowiadania lub bajki dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Celem konkursu jest edukacja i promowanie właściwych postaw oraz popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród jego najmłodszych uczestników.

Konkurs jest prowadzony w trzech kategoriach wiekowych: 10 – 11 lat, 12 – 13 lat oraz 14 – 15 lat. 

Praca powinna spełniać następujące warunki:

  • zawierać tytuł,
  • mieć charakter edukacyjny,
  • jednym z bohaterów ma być Krokodylek Tirek (www.gitd.gov.pl/edukacja),
  • zawierać odniesienie do co najmniej trzech zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (np. dotyczące pieszych, rowerzystów, kierowców lub pasażerów itp.),
  • nie przekraczać objętości 4000 znaków (bez spacji),

Praca powinna być opracowana w formie elektronicznej w formacie .doc, .docx, .rtf lub .pdf, umożliwiającym weryfikację liczby znaków użytych w pracy (objętości pracy).

Napisaną przez siebie  pracę, do 4 czerwca 2021 r., prześlij  na adres: konkurs@gitd.gov.pl.

Niezbędnym warunkiem udziału w konkursie jest zaakceptowanie  regulaminu oraz  przesłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w konkursie.

Dokumenty do pobrania, w których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz potrzebne oświadczenia:

https://gitd.gov.pl/fileadmin/user_upload/Regulamin_Konkurs_na_najciekawsze_opowiadanie_lub_Bajke_dotyczace_BRD_wraz_z_zalacznikami_-_dostepny_cyfrowo.doc

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Kornelia Froner

Skip to content