BIBLIOTEKA

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK 8.00 – 14.00

WTOREK 8.00 – 15.30

ŚRODA  8.00 – 14.00

CZWARTEK  7.45 -14.00

PIĄTEK  7.45 – 14.15 

( przerwa w godzinach 8.50-9.35)

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI -CZAS EPIDEMII

Zapewnianie bezpieczeństwa w Bibliotece Szkolnej  w związku z wystąpieniem COVID-19.

  1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.
  2. Pracownicy biblioteki przed rozpoczęciem pracy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
  3. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co godzinę.
  4. W okresie epidemii uczniowie NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI wolnego dostępu do półek bibliotecznych, NIE MOGĄ sami wchodzić miedzy regały i wyszukiwać książek i innych materiałów .
  5. Stosowne zapotrzebowanie czytelnicy składają u pracownika biblioteki, który wyszukuje książkę, materiał biblioteczny i przekazuje je uczniowi.
  1. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym samym pracownicy biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce, a po 48 godzinach odkładają książki na półki.
  2. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie chodzili między regałami ani nie korzystali z książek, materiałów, które odbywają kwarantannę.
  3. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się i oczekiwali w kolejce do wypożyczenia książek z zachowaniem dystansu między osobami.
  4. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
  5. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.

Skip to content