RODO

„ADMINISTRATOR WYZNACZYŁ PANA MACIEJA KORZUCHA 
JAKO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD) I PANIĄ EWĘ SOSINKĘ JAKO ZASTĘPCĘ IOD. 
KONTAKT DO IOD: BIURO@PROTECTON.PL”

Skip to content