MONITORING

Załącznik nr 5 do Regulaminu stosowania monitoringu z dnia 12.08.2019

…………………………………………………………..

                       Pieczęć placówki

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O MONITORINGU

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13, Tarnowskie Góry 42-609, ul. Armii Krajowej 1 monitoruje boiska, wejścia do szkoły i korytarze.

Monitorujemy wskazane miejsca, aby utrzymać bezpieczne warunki dla uczniów i pracowników oraz chronić mienie placówki. Działamy na podstawie art. 108a upo[1]. Oceniliśmy, że monitoring jest niezbędny, aby wykonać zadanie w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO[2]) jakim jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki (art. 1 pkt 14 upo).

Nagrania przechowujemy nie dłużej niż 2 miesiące, chyba że częstotliwość nagrań spowoduje szybsze nadpisanie pliku. Dostęp do nich mają: osoby zarejestrowane na nagraniu, obsługujące monitoring (pracownicy, serwisanci) oraz podmioty uprawnione na mocy prawa (np. policja).

Na podstawie RODO masz prawo:

  • dostępu do nagrań, na których jesteś (w tym do ich kopii),
  • do ich usunięcia (gdy przechowujemy je po terminie),
  • do ograniczenia ich przetwarzania,
  • do sprzeciwu wobec ich przetwarzania w szczególnej sytuacji.

Możesz je zrealizować: wypełniając odpowiedni formularz w sekretariacie, kontaktując się z nami: sp13tg@strong-pc.pl lub z Inspektorem ochrony danych: biuro@protecton.pl. Prawa te w pewnym zakresie mogą być ograniczone.

Ponadto przysługuje Ci prawo skargi do Prezesa UODO.

                                                                                                                        …………………………………………………………..

                                                                                                                                       Podpis dyrektora

   Informację zmieniono ostatnio: 30.09.2020

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Skip to content