INFORMACJA O NAUCE OD 15 LUTEGO

INFORMACJA O NAUCE OD 15 LUTEGO

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy:

Do końca lutego funkcjonowanie szkół i placówek pozostaje na tych samych zasadach.

Przez najbliższe dwa tygodnie w trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.

Skip to content