Plakat o Nowym Jorku

Plakat o Nowym Jorku

„PLAKAT O NOWYM JORKU – A POSTER OF NEW YORK„

II Gminny Konkurs Językowo-Plastyczny dla klas 4-8 organizowany przez SP nr 11 w Tarnowskich Górach

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 (nagradzane są dwa poziomy: klasy 4, 5 i 6 oraz klasy 7 i 8).

Uczestnicy konkursu muszą stworzyć plakat o Nowym Jorku zawierając w nim wybrane przez siebie informacje o historii, zabytkach i atrakcjach miasta w języku angielskim.  Jeden uczeń wykonuje samodzielnie 1 plakat.

  • format co najmniej A2 (może być większy),
  • technika wykonania i zdobienia – dowolna.
  • ilość zdań w języku angielskim na plakacie to minimum 10 dla klas 4-6 oraz 

            15 dla klas 7-8.

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

–  poprawność językowa,   

–  oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania,                  

–  ogólny wyraz artystyczny.

Prace niespełniające kryteriów zostaną odrzucone.

Uczeń może, a nawet powinien korzystać z różnych źródeł, jednak nie wolno mu przepisywać w całości informacji z przewodników, Internetu itp. Uczestnik konkursu musi sam zredagować tekst w oparciu o dostępne mu źródła.

W przypadku podejrzenia, że uczeń nie wykonał pracy samodzielnie:

– zbyt skomplikowane konstrukcje gramatyczne czy słownictwo lub przepisanie tekstu z Internetu – praca ucznia zostaje zdyskwalifikowana.

Termin oddawania prac upływa 14 maja 2021 r. o godzinie 13:00.

PRACE NALEŻY SKŁADAĆ DO SZKOŁY z dopiskiem do nauczyciela języka angielskiego.

Julia Biczysko

Skip to content