Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć

25, 26 i 27.05.2021 r. to dni wolne od zajęć dydaktycznych z powodu egzaminów ósmoklasistów.

Zgłoszenia do świetlicy szkolnej – na pisemny wniosek rodziców u p. K. Bytomskiej do 21.05.2021 r.

Skip to content